Mercat Sostenible de Casablanca

El nou edifici del mercat completa el bloc urbà i es barreja amb la trama urbana del barri. En la tradició romana clàssica, un genius loci era l’esperit protector d’un lloc. Amb aquest concepte es guia l’arquitectura que s’adapta als esdeveniments, la naturalesa i l’arquitectura vernacla que l’envolten. Adaptar-se és el concepte de racionalitat sostenible escollit, existir sense causar cap pertorbació.
Actualment, la major part de l’arquitectura sostenible es centre en l’autoproducció d’energia independentment dels costos i recursos econòmics que això suposi, reconvertint els edificis amb complicats artefactes que protegeixen de la calor, del fred o que produeixen energia. Aquests tipus d’edificis depenen de l’enginyeria per poder ser energèticament eficients, sostenibles.
Nosaltres presentem un edifici capaç de protegir-se, per la seva pròpia arquitectura, de les inclemències del temps. La seva arquitectura es mimetitza amb l’entorn de manera que s’aprofita de les condicions d’aquest entorn per produir energia, essent energèticament eficient sense necessitat de recórrer a l’enginyeria d’aparells complexes.

-

Autor

Joan Alomar

Client

[AC-CA]

Any

2012

Emplaçament

Casablanca, Marroc

No Comments

Skip to content