Residència Son Martorell

L’emplaçament d’aquest edifici es troba en un entorn urbà a poca distància del passeig marítim i del límit entre lo urbà i els terrenys rurals d’horta i cultiu. L’entorn urbà format per blocs plurifamiliars aïllats d’escala mitjana no permet la integració d’un edifici de gran volum, per tant la proposta opta per la implantació d’un edifici articulat en 3 volums, d’aquesta manera és redueix l’impacte visual del nou edifici i permet la correcte integració en la trama urbana.
Aquest joc de volums, en els que dos d’ells consten de PB+2 i un de PB+1 (incloent una planta soterrani), combinat amb els patis interiors genera una riquesa espacial tant al interior com a l’exterior. En destaca la gran varietat de connexions interior-exterior que es produeixen a totes les plantes de l’edifici. A més, totes les zones de l’edifici disposen de llum natural de qualitat, ventilació creuada i comunicacions internes àgils per facilitar el bon funcionament de l’edifici.
L’edifici es situa el més al nord possible, per tal d’obrir-se al sud i per generar una reserva d’espai públic al voltant del molí catalogat, dignificant el darrer vestigi arquitectònic de la possessió de Son Martorell.

Menció honorífica

Client

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials dels Illes Balears

Autor

Joan Alomar

Any

2017

Emplaçament

Son Martorell, Palma

Skip to content