Teatre “La Defensora Sollerense”

La intenció del projecte és dotar a Sóller d’una nova infraestructura moderna i acorda a les necessitats del poble. Degut al caràcter patrimonial de l’edifici donat s’opta per integrar les tecnologies d’un teatre multifuncional contemporani respectant al màxim els elements catalogats. Per aquest motiu s’opta pel concepte de “box-in-box”, és a dir, introduir una nova caixa dins l’edifici existent. Aquesta nova caixa incorporarà totes les instal·lacions i tecnologies necessàries pels nous usos de l’edifici. Aquest nou element articularà al seu voltant tots els espais interiors i diferents activitats.

-

Autor

Joan Alomar

Client

Ajuntament de Sóller

Any

2018

Emplaçament

Sóller, Mallorca

Skip to content